Jezioro Dziarg Jezioro Dziarg

Jezioro Dziarg

Jezioro w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów o powierzchni ok. 11,3 ha. Największe z trzech jezior położonych w pobliżu miejscowości Kosobudz. Użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze.

Jezioro przepływowe położone jest w długiej polodowcowej Rynnie Biskupicko-Sądowsko-Kosobudzkiej powstałej w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego. Znajduje się on w obszarze chronionego krajobrazu, w otulinie cennego przyrodniczo Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to akwen typu leszczowego. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Wschodni brzeg jeziora, na odcinku prawie 950 m, jest bardzo stromy z różnicą wysokości sięgającą nawet 21 m, całkowicie zalesiony. Brzeg, po zachodniej stronie zbiornika, jest nieco bardziej płaski. W jego środkowej części urządzono kąpielisko i pole namiotowe. W północno-zachodnich i południowo-wschodnich jego częściach (dopływ i odpływ rzeki Konotop) teren jest podmokły, tworzący obszary zabagnione, charakteryzujące się występowaniem bardzo zróżnicowanych zespołów roślinnych. Pas roślinności nadbrzeżnej wynurzonej o szerokości 3-4 m zajmuje około 75 proc. całkowitej linii brzegowej jeziora. Dominują tu: trzcina pospolita, pałka wąskolistna i pałka szerokolistna. Z roślin o liściach pływających najczęściej spotyka się rdestnicę pływającą oraz grążela żółtego (na północnym krańcu akwenu). Dno zbiornika do głębokości 5-6 m porasta bogata gatunkowo roślinność podwodna (głównie rdestnica połyskująca, rogatek sztywny i moczarka kanadyjska oraz ramienice). Warunki naturalne jeziora umożliwiają egzystencję wielu gatunkom ryb, które znajdują tu również dogodne warunki do odbywania tarła. Najczęściej łowi się tu dorodne płocie, okonie, liny, szczupaki i karasie.

Zdjęcia Jezioro Dziarg


Jezioro Dziarg Jezioro Dziarg

Atrakcjfsdfse turystyczne Jezioro Dziarg

Jezioro Dziarg

Jezioro w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów o powierzchni ok. 11,3 ha. Największe z trzech jezior położonych w pobliżu miejscowości Kosobudz. Użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze. Jezioro przepływowe

Jezioro Dziarg - zabytki, atrakcje turystyczne, zdjęcia.
Atrakcja turystyczna w miejscowości Jezioro Dziarg to Jezioro Dziarg. Jeżeli zamierzasz spędzić weekend, urlop poszukaj noclegu w miejscowości Noclegi Jezioro Dziarg Zobacz również mapę satelitarną lub terenową miejscowości Jezioro Dziarg. Jeśli nie znajdziesz szukanego planu miasta to można wpisać kod pocztowy szukanej miejscowości Kod pocztowy Jezioro Dziarg. Wyszukaj atrakcje w okolicy, przeglądaj mapy i zdjęcia Jezioro Dziarg.
zdjęcia Mariusz, zabytki, atrakcje turystyczne Jezioro Dziarg, Jezioro, Jezioro Dziarg Jezioro Dziarg, gmina Łagów
aktualizacja wpisu 11-03-17

Informacje Jezioro Dziarg

Atrakcje Jezioro Dziarg